Ελληνικός Ντεκαφεϊνέ – Greek Decafeine

7,47

Available Roasted: Yes
Roasting Date:
SKU: ΚΑΦΧΥΜ5 Category:
Packaging: 250gr
Ελληνικός Ντεκαφεϊνέ – Greek Decafeine
7,47